ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดินแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


  • ดู 66 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01309
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 4,000,000 บาท
รายละเอียด :
✅ ขายที่ดินแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
ที่ดินบรรยากาศดี เป็นที่ราบเนินเขา อยู่ใกล้ชุมชน น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอแม่แตง เหมาะสำหรับทำสวนเกษตร
+ ขนาดที่ดิน : 5 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา (เอกสารโฉนดที่ดิน)
+ ราคาขาย : 4,000,000 บาท (ค่าโอนคนละครึ่ง)
+ สาธารณูปโภค : ติดทางสาธารณะ มีไฟฟ้าผ่านหนีที่ดิน ด้านหลังติดคลองแม่ขะจาน สามารถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง แยกมาจากถนนยางมพตอยประมาณ 500 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : รูปทรงสี่เหลี่ยมแนวยาว
+ ระดับที่ดิน : ด้านหน้าเป็นที่สวนมีระดับที่ดินเสมอถนน ด้านหลังเป็นที่ปลูกพืชไร่ ระดับที่ดินต่ำกว่าถนนเล็กน้อย
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ด้านหน้าที่ดินฝั่งที่ติดถนนหันหน้าไปทางทิศใต้
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : ด้านหน้าที่ดินเป็นสวนลำไยประมาณ 10 ต้น ด้านหลังปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล เช่น หอม กระเทียม และยาสูบ
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : สภาพโดยรอบที่ดินเป็นสวนลำไย ไร่ยาสูบ และสวนผลไม้ต่าง ๆ สลับกับพืชไร่
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ทำสวนเกษตร อยู่ใกล้แหล่งน้ำ โดยเฉพาะลำคลองที่มีน้ำตลอดทั้งปี มีถนนเข้าถึงที่ดิน พร้อมระบบไฟฟ้า ใกล้ชุมชน ไม่ไกลเมือง
 
✅ Land for sale in Mae Khachan, Khee Lek Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
Good atmosphere land Hilly plain Near the community Abundant streams Near the new tourist attraction in Mae Taeng district. Suitable for agricultural gardening
+ Land size: 5 rai 1 ngan 66 square wah (land title deed)
+ Selling price: 4,000,000 baht (half transfer fee)
+ Utilities: adjacent to the public way There is electricity through escaping the land. The back is next to the Mae Khachan canal. Able to drill water wells
+ Location of land: Khee Lek Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
+ Land access: Land adjacent to a public way is a gravel road. It is separated from the rubber road about 500 meters, the road is 5 meters wide.
+ Land characteristics: long square shape
+ Land level: The front is a garden, there is a land level, always on the road. The back is a field plantation. The land level is slightly lower than the road.
+ Front direction of land: In front of the land on the road side facing south
+ Current land use: In front of the land there are about 10 longan plantations, behind which seasonal crops such as onion, garlic and tobacco are planted.
+ The surrounding conditions of the land: the condition surrounding the land is a longan plantation, tobacco fields and various orchards interspersed with farm crops.
+ Suitability of the land: suitable for those who want land with the right documents, agricultural gardening near the water source. Especially canals that have water all year round There is a road to access the land. With electrical system near the community, not far from the city
 
✅ 在清迈府湄登县Khee Lek街道的湄Khachan出售土地
 
良好的土地丘陵平原在社区附近丰富的溪流在夜前区新的旅游胜地附近。适用于农业园艺
 
+土地面积:5莱1纳米66平方瓦(土地业权契据)
+售价:4,000,000泰铢(转让费的一半)
+公用事业:毗邻公共道路逃逸的土地上有电。后面是湄卡尚运河。能够钻水井
+土地位置:清迈府湄登县Khee Lek街道
+土地出入口:与公共道路相邻的土地是碎石路。它与橡胶路相距约500米,路宽5米。
+土地特征:长方体
+地面:前面是一个花园,有一个地面,总是在路上。后面是一个田间种植园。土地水平比道路略低。
+土地前方:在朝南的路边土地前方
+当前的土地利用:在土地的前面大约有10个龙眼种植园,之后种植了洋葱,大蒜和烟草等季节性农作物。
+土地周围的环境:土地周围的环境是龙眼种植园,烟草田和散布着农作物的各种果园。
+土地的适宜性:适合那些想要拥有正确证件土地,在水源附近进行农业园艺的人。特别是一年四季都有水的运河有一条通往土地的道路。电气系统在社区附近,离市区不远
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
Tel : 081 980 9476
LINE ID : 081 980 9476
 
รหัสทรัพพย์สิน : Arlan_A137
 

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


เเผนที่