ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดิน บ้านแม่ลาย-แม่กำปอ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


  • ดู 56 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01306
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 105,000,000 บาท
รายละเอียด :

ขายที่ดิน บ้านแม่ลาย-แม่กำปอ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ เป็นที่ดินที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้กับแม่กำปอเพียง 10 นาทีถึง เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น ส.ค.1 ซึ่งออกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ก่อนมีพระราชบัญญัติป่าไม้ จึงสามารถนำไปออกโฉนดที่ดินได้ โดย ส.ค. 1 มีพื้นที่ 25 ไร่ และมีที่งอกอีกประมาณ 45 ไร่ รวมเป็น 70 ไร่ ที่สำคัญเป็นที่ดินแปลงที่มีที่ราบค่อนข้างกว้างหลายไร่ตลอดแนวถนนหน้าที่ดิน ซึ่งทำให้ที่ดินแปลงนี้โดดเด่นกว่าที่ดินแปลงอื่น ๆ ซึ่งมักจะประสบปัญหาไม่มีที่จอดรถ หรือการออกแบบสิ่งปลูกสร้างทีมีข้อจำกัด แต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่มีบนที่ดินแปลงนี้ ตัวที่ดินครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นไหล่เขา ที่ราบข้างทาง ที่ราบริมน้ำ มีไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดิน ถนนเป็นถนนยางมะตอยกว้าง 5 เมตร มีความลาดชั่นต่ำ ภายในที่ดินนอกจากมีถนนตัดผ่านแล้ว ยังมีลำน้ำแม่ลายไหลผ่านที่ดิน มีน้ำไหลตลอดปี (ภาพที่ถ่ายเป็นช่วงเดือนเมษายน) มีต้นไม้ใหญ่ บางต้นก็งอกบนหิน ตามลำต้นมีกล้วยไม้ป่าขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ แสดงถึงความชุมชื้น และอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี รายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่นหมู่บ้านแม่กำปอ , โครงการหลวงตีนตก , เดอะไจแอนท์เชียงใหม่ , และร้านกาแฟ โฮมสเตย์ดัง ๆ มากมาย ขายเหมารวม 70 ไร่ ราคาไร่ละ 1,500,000 บาท หรือถ้าสนใจอยากแบ่งซื้อทางเรายินดีรับฟังทุกข้อเสนอ

Land for sale at Baan Mae Lai - Mae Kampon, Huay Kaew Subdistrict, Mae On District, Chiang Mai Province

Highlight of this land Is a land in the midst of nature Close to Mae Kampo, only 10 minutes to a land with the title document of Aug. 1, which came out since 1955 before the Forestry Act Therefore, the title deed can be issued by August 1, with an area of ​​25 rai and an area of ​​approximately 45 rai growing, totaling 70 rai. This makes this plot of land stand out from the rest of the land which is often faced with no parking problem. Or the design of buildings that have limitations But these problems will not exist on this plot of land. The land covers the entire slope. The plains along the waterfront plains have electricity passing through the land. The road is a 5 meter wide asphalt road with low slope. Within the land, in addition to having a road cut through it There is still a river of saliva flowing through the land. There is water flowing all year round. (Photo taken in April) There were some big trees growing on the rocks. Along the trunk there are wild orchids that fill up the area. Represents the moist And cool weather all year round Surrounded by many attractions. For example, Mae Kampo Village, Teen Tok Royal Project, The Giant Chiang Mai, and many popular homestay coffee shops, totaling 70 rai, priced at 1,500,000 baht per rai, or if interested in purchasing, we welcome all offers.

在清迈府湄安区Huay Kaew街道Baan Mae Lai-Mae Kampon出售的土地

这片土地的亮点是大自然中的土地距离湄坎浦(Mae Kampo)仅10分钟路程,是拥有8月1日所有权文件的土地,该土地于1955年在《森林法》颁布之前就出现了。因此,可在8月1日之前签发产权契据,面积为25莱,生长面积约为45莱,总计70莱。这使得这块土地比其他经常没有停车问题的土地脱颖而出。或有局限性的建筑物设计但是这些问题在这块土地上将不存在。土地覆盖了整个斜坡沿海平原的平原上有电力流经土地。这条路是一条5米宽的低坡度沥青路面。在这片土地上,除了有一条路要穿过它仍然有一条口水流过这片土地。一年四季都有水流淌。 (照片摄于四月)岩石上长着一些大树。沿着树干,充满了野生兰花。代表湿润全年天气凉爽周围有许多景点。例如,Mae Kampo村,Teen Tok Royal项目,The Chiang Chiang Mai和许多受欢迎的寄宿家庭咖啡店,总计70 rai,每rai售价1,500,000泰铢,如果有兴趣购买,我们欢迎您提供所有优惠。

+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
Tel : 081 980 9476
LINE ID : 081 980 9476

รหัสทรัพพย์สิน : Arlan_A142

#ขายที่ดินแม่กำปอ #ขายที่ดินบ้านแม่ลาย #ขายที่ดินแม่ออน #ขายที่ดินเชียงใหม่ #ขายที่ดินติดน้ำ #ขายที่ดินติดลำธาร #ขายที่ดินติดเขา #ขายที่ดินวิวเขา #ขายที่ดินอากาศเย็นสบาย #ขายที่ดินทำร้านกาแฟ #ขายที่ดินทำโฮทสเตย์ #ขายที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว #ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


เเผนที่