ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดินติดบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่ออน บ้านโป่งนก ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


  • ดู 53 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01304
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 9,500,000 บาท
รายละเอียด :
ขายที่ดินติดบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่ออน บ้านโป่งนก ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 
ที่ดินแปลงสวยติดกับบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่ออน ร่ายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น ติดกับลำธาร มีบ่อน้ำพุร้อน จะมีที่ดินซักกี่แปลง ที่มีต้นไม้ใหญ่ ลำธารไหลผ่าน พร้อมบ่อน้ำพุร้อนในตัว
 
+ ขนาดที่ดิน : 1 ไร่ 74 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 20,050 บาทต่อตารางวา
+ ราคาขาย : 9,500,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 600 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ผู้ซื้อ ผู้ขาย รับผิดชอบค่าโอนคนละครึ่ง
+ สาธารณูปโภค : ติดทางสาธารณะ ไฟฟ้า น้ำประปา ผ่านหน้าที่ดิน พร้อมระบบไฟสาธารณะ
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : บ้านโป่งนก ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : จากถนนสันกำแพงสายใหม่ เลี้ยวเข้ามาทางบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่ออน แล้วเลี้ยวไปทางบ้างโป่งนกอีกไม่ไกลก็จะถึงที่ดิน เป็นถนนลาดยางมะตอยกว้าง 5 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินเป็นแนวยาวขนานไปกับถนน 4041 หน้าหว้างประมาณ 130 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 19 – 26 เมตร ส่วนแคบที่สุด 7 เมตร ด้านหลังมีลำธารกว้าง 2 – 3 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินปรับถมเรียบร้อยแล้วนานหลายปี เสมอระดับถนน สามารถทำการก่อสร้างได้ทันที
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ด้านหน้าที่ดินฝั่งที่ติดถนนหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ดินว่างเปล่า มีต้นไม้ใหญ่ ส่วนที่ดินทางทิศใต้มีการปลูกบ้าน 2 ชั้นไว้ 1 หลัง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ภายในที่ดินมีท่อเหล็กที่ขุดเจาะลงไปในดิน เพื่อนำน้ำพุร้อนมาใช้ประโยชน์ได้
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : รอบ ๆ ที่ดินเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เนื่องจากที่ดินเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ้ มีลำธารไหลผ่านที่ดิน และมีบ่อน้ำพุร้อนในตัว ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว และทางไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเช่น แม่กำปอ ตลอดจนสภาพโดยรอบ และริมทางเต็มไปด้วยต้นไม่ใหญ่ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าเมืองก็ง่าย ด้วยถนน 6 เลน และในอนาคตจะมีสนามบินแห่งใหม่ ที่ดินแปลงนี้จึงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีบ้านซักหลัง ไว้พักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ แช่น้ำร้อนออนเซ็น (Onsen) ในอ่างส่วนตัว หรือจะทำโรงแรม สปา ร้านอาหาร ร้านกาแฟก็เหมาะ จะมีที่ดินซักกี่แปลง ที่มีต้นไม้ใหญ่ ลำธารไหลผ่าน พร้อมบ่อน้ำพุร้อนในตัว
 
Land for sale next to San Kamphaeng Hot Springs – Mae On, Ban Pong Nok, Sahakorn Subdistrict, Mae On District, Chiang Mai Province
 
Nice plot of land next to the hot springs of San Kamphaeng – Mae On. Surrounded by big trees The atmosphere is shady, next to the stream, there is a hot spring. How many plots of land will there be? With large trees and streams flowing through with a built-in hot spring
 
+ Land size: 1 rai 74 square wah
+ Price per square wah: 20,050 baht per square wah
+ Selling price: 9,500,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 600 baht per square wah
+ Condition of transfer: buyer and seller are responsible for half the transfer fee.
+ Utilities: adjacent to the public way, electricity, water supply through the front of the land With public lighting system
+ Location of land: Ban Pong Nok, Sahakorn Subdistrict, Mae On District, Chiang Mai Province
+ Land access: from the new San Kamphaeng Road Turn into the hot springs of San Kamphaeng – Mae On. Then turn to some direction, Pong Nok is not far away to reach the land It is a asphalt road, 5 meters wide.
+ Land characteristics: The land is a long line parallel to the road 4041 in front of the width of approximately 130 meters, the widest part approximately 19-26 meters, the narrowest 7 meters.
+ Land level: The land has been successfully filled for many years at road level, the construction can be done immediately.
+ Front direction of land: in front of the land on the road side facing west
+ Current land use: It is a vacant land with large trees, while the southern land has one 2-storey house planted, but not yet completed. Within the land were steel pipes that were drilled into the soil. To bring hot springs to use
+ The condition surrounding the land: around the land is a large resort.
+ Suitability of the land: because the land is full of big trees With streams flowing through the land And has a built-in hot spring Located near tourist attractions And the way to popular attractions such as Mae Kampo, as well as the surrounding conditions And along the road, there are not large trees that are lush all year round Getting into the city is easy with 6 lanes and in the future there will be a new airport. This plot of land is suitable for those who want to have a house to relax in the middle of nature. Soak in a hot onsen in a private tub Or to make a hotel, spa, restaurant, coffee shop, it is suitable How many plots of land will there be? With large trees and streams flowing through with a built-in hot spring
 
San Kamphaeng温泉旁边的待售土地-清迈府湄安区Sahakorn街区,湄安,班庞诺克
 
漂亮的土地,毗邻圣甘烹碧温泉-湄安。被大树包围气氛阴暗,溪流旁有一个温泉。会有多少块土地?有大树和溪流,带有内置的温泉
+土地面积:1莱74平方华
 
+每平方哇的价格:每平方哇20,050泰铢
+售价:9,500,000泰铢
+财政部评估价格:每平方哇600泰铢
+转让条件:买卖双方应承担一半的转让费。
+公用事业:毗邻公共道路,电力,通过土地前方的水供应带有公共照明系统
+土地位置:清迈府湄安区Sahakorn街道的Ban Pong Nok
+土地使用权:从新的山甘烹之路进入San Kamphaeng-湄安的温泉。然后转向某个方向,傍诺(Long Nok)不在不远处这是一条5米宽的柏油路。
+土地特征:土地是一条平行于4041年道路的长线,宽度约130米,最宽的部分约19-26米,最窄的7米。
+土地级别:土地已在道路级别成功填满多年,可以立即进行施工。
+土地前方的方向:朝西的道路上的土地前方
+当前的土地利用:这是一个空旷的土地,上面有大树,而南部土地上已经种了一栋2层高的房屋,但尚未建成。土地内有钻入土壤的钢管。使用温泉
+土地周围的状况:土地周围是一个很大的度假胜地。
+土地的适宜性:因为土地上到处都是大树溪流流过陆地并有内置温泉位于旅游景点附近以及前往热门景点(例如湄江浦)的路线以及周围的环境沿着这条路,没有一年四季茂盛的大树拥有6条车道,轻松进入城市,并且将来还会有一个新的机场。这片土地适合那些想要在大自然中放松身心的人。浸泡在私人浴缸中的温泉中或制作酒店,水疗中心,餐厅,咖啡厅,都比较合适会有多少块土地?有大树和溪流,并带有内置温泉
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
Tel : 081 980 9476
LINE ID : 081 980 9476
 
รหัสทรัพพย์สิน : Arlan_A140
 
#ขายที่ดินเชียงใหม่ #ขายที่ดินแม่ออน #ขายที่น้ำพุร้อน #ขายที่ดินสันกำแพง #ขายที่ดินออนเซ็น #ขายที่ดินร่มรื่น #ขายที่ดินติดน้ำ #ขายที่ดินติดลำธาร #Onsen #ขายที่ดินสันกำแพงสายใหม่ #ขายที่ดินบ้านสหกรณ์ #ขายที่ดินโป่งนก #ขายที่ดินทำร้านกาแฟ #ขายที่ดินทำสปา #ขายที่ดินด่วน

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


เเผนที่