ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดินตรงข้ามสยามศิลาดล ถนนสันกำแพงสายเก่า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


  • ดู 58 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01303
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 6,750 บาท/ตารางวา
รายละเอียด :
✅ ขายที่ดินตรงข้ามสยามศิลาดล ถนนสันกำแพงสายเก่า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
ที่ดินแปลงสวย ใกล้ถนนสันกำแพงสายเก่า ไม่ไกลจากบ่อสร้าง ทำเลงาม ราคาไปต่อได้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการสร้างบ้านขาย
 
+ ขนาดที่ดิน : ที่ดินแบ่งเป็น 2 โซน โซนเหนือขนาดที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 50.20 ตารางวา โซนใต้ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา ขนาดพื้นที่รวม 4 ไร่ 1 งาน 41.20 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 6,750 บาทต่อตารางวา
+ ราคาขาย : 11,753,100 บาท (สามารถแบ่งขายเป็นโซนได้)
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 3,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ผู้ซื้อ ผู้ขาย รับผิดชอบค่าโอนคนละครึ่ง
+ สาธารณูปโภค : ติดทางสาธารณะ มีไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดิน ท่อประปาอยู่ใกล้เพียง 100 เมตร สามารถเดินท่อมาตามทางสาธารณะได้
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
+ ผังเมือง : ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย สีเหลือง หมายเลข 2.27
+ การเข้าถึงที่ดิน : จากถนนสันกำแพงสายเก่า เข้ามาเพียง 300 เมตร ถนนเป็นทางสาธารณะหินอัดกว้าง 6 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินปรับถมเรียบร้อยแล้วนานหลายปี เสมอระดับถนน สามารถทำการก่อสร้างได้ทันที
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ด้านหน้าที่ดินฝั่งที่ติดถนนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ดินว่างเปล่า ผสมกับไม้ผล
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ว่างเปล่าและทุ่งนา ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่พักอาศัย
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่ดินเพื่อพัฒนา หรือสร้างบ้านขาย ตลอดจนผู้ที่ต้องการที่ดินใกล้เมือง เดินทางสะดวกไว้สำหรับสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย แต่ต้องการพื้นที่เยอะ ๆ
 
✅ Land for sale opposite Siam Celadon. San Kamphaeng Sai Kao Road, Ton Pao Subdistrict, San Kamphaeng District Chiang Mai Province
 
Beautiful land Near the old San Kamphaeng Road Not far from Bo Sang, beautiful location, can continue to price, suitable for people who want to build houses for sale
 
+ Land size: Land is divided into 2 zones, North zone, land size is 2 rai, 1 ngan, 50.20 square wah, Southern zone, land size 1 rai 3 ngan 91 square wa, total area size 4 rai 1 ngan 41.20 square wa
+ Price per square wah: 6,750 baht per square wah
+ Selling price: 11,753,100 baht (can be divided into zones)
+ Appraisal price of the Treasury Department: 3,000 baht per square wah
+ Condition of transfer: buyer and seller are responsible for half the transfer fee.
+ Utilities: adjacent to the public way There is electricity passing through the land. The plumbing is only 100 meters away. You can walk the pipes along the public way.
+ Location of the land: Ton Pao Subdistrict, San Kamphaeng District Chiang Mai Province
+ Town plan: Land in the city plan, including Chiang Mai city Housing type less dense yellow number 2.27.
+ Land access: from the old San Kamphaeng Road only 300 meters, the road is a public road, 6 meters wide.
+ Land characteristics: rectangular shape
+ Land level: The land has been successfully filled for many years at road level, the construction can be done immediately.
+ The front of the land: the front of the land on the road facing north-west
+ Current land use: It is a vacant land mixed with fruit trees.
+ The condition surrounding the land: the east and south sides are empty and fields. The west and north are residential areas.
+ Suitability of land: suitable for those who need land for development Or build a house for sale As well as those who want land near the city Easy to travel for building a house to live in. But need a lot of space
✅ 暹罗青瓷对面的待售土地。 San Kamphaeng区Ton Pao街道San Kamphaeng Sai Kao路清迈府
 
美丽的土地靠近旧的山甘烹路离博桑不远,地理位置优越,可以继续涨价,适合想要盖房待售的人
 
+土地面积:土地分为2个区域,北部区域,土地面积为2 rai,1 ngan,50.20平方瓦,南部区域,土地面积为1 rai 3 ngan的91平方瓦,总面积为4 rai 1 ngan的41.20平方瓦
+每平方哇的价格:每平方哇6,750泰铢
+售价:11,753,100泰铢(可分为多个区域)
+财政部评估价格:每平方哇3,000泰铢
+转让条件:买卖双方应承担一半的转让费。
+公用事业:毗邻公共道路有电力流过这片土地。管道仅100米之遥,您可以沿着公共道路走管道。
+土地位置:San Kamphaeng区Ton Pao街道清迈府
+城市规划:包括清迈市在内的城市规划中的土地房屋类型密度较小的黄色数为2.27。
+土地通道:距离旧的圣甘烹路仅300米,这条道路是一条公共道路,宽6米。
+土地特征:矩形
+土地级别:土地已在道路级别成功填满多年,可以立即进行施工。
+土地前沿:西北方向道路上的土地前沿
+当前的土地利用:这是一个空旷的土地,上面混有果树。
+土地周围的条件:东边和南边空无一人,一片田野。西部和北部是居民区。
+土地适宜性:适合那些需要土地来发展的人或盖房出售以及那些想要在城市附近土地的人易于旅行以建造房屋。但是需要很多空间
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
 
Tel : 081 980 9476
LINE ID : 081 980 9476
 
รหัสทรัพพย์สิน : Arlan_A139
 

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


เเผนที่