ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดินมีโฉนดติดเขตป่า ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


 • ดู 138 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01158
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 40,000,000 บาท
รายละเอียด :
✅ ขายที่ดินมีโฉนดติดเขตป่า ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
 
+ ขนาดที่ดิน : 21 ไร่ 1 งาน 75.6 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 4,665 บาทต่อตารางวา
+ ราคาขาย : 40,000,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 650 – 1,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนโดยประมาณ 530,234 บาท ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง (คนละ 265,117 บาท)
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึงที่ดินทั้ง 2 ด้าน
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดทางสาธารณะ 2 ด้าน ด้านหนึ่งติดถนนยางมะตอยกว้าง 5 เมตร (ตลอดแนวที่ดินยาว 181 เมตร) อีกด้านติดถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร (ตลอดแนวที่ดินยาว 145 เมตร)
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินเป็นที่ดอน ลูกระนาด สูงต่ำ สวยงาม ลักษณะเป็นรูปตัวแอลทรงป้อม ๆ ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับถนนยางมะตอยมีความกว้าง 181 เมตร ส่วนด้านทิศเหนือที่ติดกับถนนคอนกรีตกว้าง 145 เมตร โดยที่ดินมีความลึกด้านทิศใต้ฝั่งที่ติดกับแนวเขตป่าอนุรักษ์ 260 เมตร และความลึกด้านทิศตะวันออก 144 เมตร
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินส่วนใหญ่สูงกว่าระดับถนน เป็นที่ดอนลูกระนาด ลดหลันกันสวยงาม
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ที่ดินฝั่งที่ติดทางสาธารณะหันหน้าไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก
+ ผังเมื่อง : ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม หมายเลข 3.3
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : ที่ดินเป็นที่ว่างเปล่า มีต้นไม้ใหญ่ ประเภทต้นสักขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : ด้านทิศใต้ติดกับแนวเขตป่าอนุรักษ์ดอยม่อนต้อมที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น โดยเป็นที่เนินเขา ทางด้านทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณะ บ้านเรือน โดยฝั่งตรงข้ามเป็นสวนป่า ด้านทิศเหนือติดกับทางสาธารณะและที่ดินว่างเปล่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเรือนและแนวเขตป่าอนุรักษ์
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : ด้วยสภาพแวดล้อมของที่ดินเป็นป่าไม้ มีความร่มรื่น ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยว และไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประกอบกับลักษณะพื้นที่มีความสวยงาม สูงต่ำ จึงเหมาะสำหรับทำเป็นรีสอร์ท สถานที่พัก หรือสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือจะทำที่จัดสรรแปลงเล็ก ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ใกล้ป่า และไม่ไกลเมือง
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน น.ส. 4 จ
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1.5 กิโลเมตร, โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 2 กิโลเมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : ตลาดสดดอยสะเก็ด 1.5 กิโลเมตร, ตลาดบ่อหิน 7.5 กิโลเมตร, ตลาดแม่กวง 11 กิโลเมตร, ตลาดสันทรายหลวง 14 กิโลเมตร, เซ็นทรัลเฟสติวัล 15 กิโลเมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 2.3 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : เทศบาลตำบลเชิงดอย 400 เมตร, ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด 1.5 กิโลเมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 7 กิโลเมตร, หนองบัวพระเจ้าหลวง 400 เมตร
+ วัดและสถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดพระธาตุดอยสะเก็ด 1 กิโลเมตร, วัดปทุมสราราม 700 เมตร, วัดนิวาสไพรสณฑ์ หรือ วัด กิ่วแล 400 เมตร
+ ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง : 5,000 – 10,000 บาทต่อตารางวา
+ ความเห็น : ที่ดินมีความสวยงาม ทั้งสภาพแวดล้อม และตัวที่ดิน ถนนรอบที่ดินก็มีความร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ตลอดแนว ประกอบกับเป็นที่ดินที่อยู่กับเขตป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย จึงเหมาะสำหรับทำเป็นสถานที่พักผ่อน รีสอร์ท หรือที่พักอาศัย
✅ Land for sale with title deeds next to the forest, Choeng Doi Sub-district, Doi Saket District Chiang Mai Province
+ Land size: 21 rai 1 ngan 75.6 square wa
+ Price per square wah: 4,665 baht per square wah
+ Selling price: 40,000,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 650 - 1,000 baht per square wah
+ Condition of transfer: Estimated transfer fee 530,234 baht, the buyer is half the seller (265,117 baht each)
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electricity, water, access to the land on both sides
+ Location of the land: Choeng Doi Subdistrict, Doi Saket District Chiang Mai Province
+ Land access: 2 sides of the land on the public road, one side on the asphalt road 5 meters wide (181 meters wide), the other side 4 meters wide concrete road (145 meters wide)
+ Land characteristics: the land is a low, beautiful, L-shaped, fortified L-shape, the west side adjacent to the asphalt road, width 181 meters, the north side adjacent to concrete road 145 meters wide The depth of the south side adjacent to the conservation forest line is 260 meters and the depth to the east is 144 meters.
+ Land level: Most of the land is above road level. Is a don luk xylophone Reduce each other beautiful.
+ Front side of land: public land facing north and west
+ Town plan: Land in the city plan of Chiang Mai White with green frame and diagonal lines It is a land for rural conservation and agriculture No. 3.3
+ Current land use: the land is vacant, with teak trees scattered around
+ Conditions around the land: The south side is adjacent to the Doi Mon Tom Conservation Forest, which has fertile forest conditions and dense trees. By a hill On the west side, next to the public house, the opposite side is a forest garden. The north side is adjacent to a public road and vacant land. The east side is adjacent to houses and the forest conservation area.
+ Suitability of the land: with the environment of the land is forest Shady Not far from the attractions. And not far from Chiang Mai city Combined with the nature of the area is beautiful, it is suitable for a resort, accommodation or tourist attraction, either a coffee shop, a restaurant or to make a small plot for those who want to have a home in a beautiful environment near the forest Out of town
+ Type of title deed: title deed, Nor Sor 4 Jor
+ University or School: Ban Choeng Doi School 1.5 kilometers, Doi Saket Wittayakhom School 2 kilometers
+ Shopping malls or markets: Doi Saket Market 1.5 km., Bo Hin Market 7.5 km., Mae Kuang Market 11 km., San Sai Luang Market 14 km., Central Festival 15 km.
+ Hospital: Doi Saket Hospital 2.3 kilometers
+ Government place: Choeng Doi Subdistrict Municipality 400 meters, Doi Saket District Office 1.5 kilometers
+ Other important places: Mae Kuang Dam, Udomthara 7 kilometers, Nong Bua Phra Chao Luang 400 meters
+ Temples and religious places: Wat Phra That Doi Saket 1 kilometer, Pathum Sararam Temple 700 meters, Wat Niwaspraison or Wat Kiew Lae 400 meters.
+ Nearby land price: 5,000 - 10,000 baht per square wah
+ Commentary: The land is beautiful Both the environment and the land, the road around the land is shady with big trees along the line. Coupled with a land located in a protected forest area with fertile forest conditions Cool air It is suitable for a vacation destination, resort or residence.
✅ 土井沙革县曾土井街道附近森林待售土地及业权契据清迈府
+土地面积:21莱1银75.6平方瓦
+每平方英尺哇的价格:每平方哇4,665泰铢
+售价:40,000,000泰铢
+财政部的评估价格:每平方瓦650-1,000泰铢
+转让条件:预计转让费530,234泰铢,买方是卖方的一半(每人265,117泰铢)
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:电,水,两旁的土地
+土地位置:土井沙革县曾土井街道清迈府
+土地通道:公共道路的两面,沥青路​​面的一侧宽5米(宽181米),另一侧宽4米的混凝土路(宽145米)
+土地特征:土地为低矮,美丽,L形,坚固的L形,西侧与柏油路相邻,宽度181米,北侧与混凝土路相邻,宽145米。与保护林线相邻的南侧深度为260米,东侧为144米。
+土地高度:大部分土地都在道路高度以上。是唐禄木琴吗减少彼此的美丽。
+土地的正面:面向北方和西方的公共土地
+城市规划:清迈城市规划中的土地白色,带绿色框和对角线这是农村保护和农业用地3.3
+当前的土地利用:土地空置,周围散布着柚木树
+土地周围的条件:南侧与Doi Mon Tom保护森林相邻,那里森林条件肥沃,树木茂密。在小山上在西侧,毗邻酒馆,对面是森林花园。北面毗邻公共道路和空地。东侧毗邻房屋和森林保护区。
+土地的适宜性:土地的环境就是森林阴凉离景点不远。离清迈市不远再加上该地区的自然风光,它很适合度假胜地,住宿或旅游胜地,无论是咖啡店,餐厅,还是想为想在森林附近而不是环境优美的环境中拥有住房的人打造一小块土地的场所出城
+业权证明文件类型:业权契据,亦不为4 J
+大学或学校:Ban Choeng Doi学校1.5公里,Doi Saket Wittayakhom学校2公里
+大型购物中心或市场:素贴市场1.5公里,博欣市场7.5公里,湄公市场11公里,新赛郎市场14公里,中央音乐节15公里。
+医院:土井沙革医院2.3公里
+政府所在地:曾土井街道市政府400米,土井沙革民政事务处1.5公里
+其他重要地点:湄公水坝,乌隆他拉(Udomthara)7公里,农布帕府(Nong Bua Phra Chao Luang)400米
+寺庙和宗教场所:素叻他尼寺(Phra That Doi Saket)1公里,巴吞萨拉兰寺(Pathum Sararam Temple)700米,尼瓦斯普拉森寺(Wat Niwaspraison)或基赖寺(Wat Kiew Lae)400米。
+附近的地价:每平方哇5,000-10,000泰铢
+评论:土地很美无论是环境还是土地,土地周围的道路都被大树遮荫。与位于森林条件丰富的受保护森林地区的土地一起冷空气它适合度假,度假或居住。
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020
    </div>
        <div style=

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


วีดีโอ
เเผนที่