ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดิน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


  • ดู 234 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01037
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 1,406,625 บาท
รายละเอียด :

ขายที่ดิน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์ และที่ดินข้างเคียง เวลามีการขอชมสถานที่ หรือตอบคำถามใด ๆ รวมทั้งเพื่อความชัดเจนในการชี้แนวเขตที่ดิน ทางเจ้าของที่ขอให้ทางเราเป็นผู้นำชมที่ดินเท่านั้น จึงของดแจ้งพิกัด ถ้ามีความประสงค์เข้าชมพื้นที่โปรดนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน

+ ที่ดินมีขนาด 2 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
+ ราคาขายไร่ละ 550,000 บาท (ราคารวม 1,406,625 บาท)
+ ค่าโอนผู้ซื้อเป็นผู้ออก
+ ไฟฟ้าเข้าถึง สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้
+ ระบบชลประทานเข้าถึงตลอดทั้งปี ทำนาได้ 2 ครั้งต่อปี โดยฤดูหนาวยังสามารถเพราะปลูกมันฝรั่งได้อีกด้วย
+ ทางเข้าออกอยู่ติดกับถนนคันคลองชลประทานเชียงใหม่ - แม่แตง ทางหลวงชนบท 4034 โดยมีที่ดินของกรมชลประทานขั้นกลางประมาณ 50 เมตร สามารถใช้เป็นทางเข้าออกรถยนต์ได้
+ ที่ดินแปลงสวย ทำเลดีเยี่ยม สาธารณูปโภคเพียบพร้อม ด้านหน้าที่ดินหันหน้าไปทางถนน มองเห็นทิวเขาอยู่ใกล้ ๆ ด้านหลังและด้านข้างเป็นวิวทุ่งนา และทิวเขาอยู่ไกล ๆ สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้ในยามเย็น
+ บรรยากาศดี เป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่อยู่ไม่ไกลเมือง ห่างจากแม่โจ้เพียง 15 กิโลเมตร
+ อยู่ใกล้กับ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท และ วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ
+ เหมาะสำหรับทำเป็นบ้านสวน หรือบ้านไร่ปลายนา ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำท่าตลอดทั้งปี หน้าฝนน้ำไม่ท่วม หน้าแล้งมีน้ำจากระบบชลประทาน
+ จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้คือระยะทางที่ไม่ไกลเมือง ที่สำคัญทิวทัศน์รอบด้านสวยงาม มีการผสมผสานระหว่างทิวเขา ป่าไม้ และท้องทุ่งนา สลับผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ประกอบกับความงดงามของแนวต้นหางนกยูง ที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูร้อน

Land for sale in Mae Faek Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai Province

+ The land is 2 rai 2 ngan 23 square wah
+ Price of 550,000 baht per rai (total price 1,406,625 baht)
+ Transfer fees borne by the buyer
+ Electric access, able to drill groundwater
+ Irrigation system accessible throughout the year, can grow rice 2 times a year, with the cold season also can grow potatoes.
+ The entrances are next to the Khlong Chonlaprathan Canal - Chiang Mai - Mae Taeng Road 4034 Rural Road, with an area of approximately 50 meters of the Central Irrigation Department. Can be used as a car entrance.
+ Beautiful plots of land, excellent location, complete utilities The front of the property faces the road. You can see the mountains near the back and the side of the field. And the mountains far away, can see the sunset in the evening
+ Natural atmosphere, fresh air Among the lives of the villagers But not far from the city Only 15 kilometers from Mae Jo
+ Close to The Royal Chiang Mai Golf Resort and Wat Phra That Doi Chom Kitti
+ Suitable for making a garden house Or Plai Na Farmhouse That has an abundance of water throughout the year Rainy season, not flooding In the dry season there is water from irrigation systems.
+ The highlight of this plot of land is the distance not far from the city Importantly, the scenery is beautiful. There is a combination of mountains, forests and fields. Alternate according to season Combined with the beauty of the flame tree To bloom in late summer

清迈省圣塞区湄Faek街道待售土地

+土地是2莱2银23平方华
+价格为每莱550,000泰铢(总价1,406,625泰铢)
+转让费由买方承担
+电动通道,能够钻探地下水
+全年均可使用的灌溉系统,一年可种植2次水稻,在寒冷季节也可种植马铃薯。
+入口位于空运的Chonlaprathan运河-清迈-湄登路4034号乡村路旁,中央灌溉部门的面积约为50米,可用作汽车入口。
+美丽的土地,优越的地理位置,完善的公用设施旅馆的正面朝向马路。您可以看到田野的背面和侧面附近的山脉。而且山很远,晚上可以看日落
+自然的气氛,新鲜的空气在村民的生活方式中但是离市区不远距离湄乔仅15公里
+靠近皇家清迈高尔夫度假村和Wat Phra That Doi Chom Kitti
+适用于建造花园洋房或Plai Na农舍全年都有大量的水雨季,不泛滥在干旱季节,灌溉系统会产生水。
+这块土地的亮点是距离城市不远的距离重要的是,风景很美。有山脉,森林和田野的结合。根据季节交替结合了火焰树的美丽在夏末开花

+ สอบถามข้อมูลหรือนัดชมสถานที่ ติดต่อ
+ Inquire about information or make an appointment to see the location. Contact
+ 查询信息或预约查看位置。

หนุ่ม 081-980-9476 : LINE ID 0819809476

+ สนใจ บ้าน ที่ดิน หาบ้านเช่า คอนโด ตึกแถว
+ Interested in land, home, house for rent, condo building.
+ 对土地,房屋,房屋出租,公寓建筑感兴趣。

https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

+ สินค้าของเรา : Our product : 我们的产品

https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/shop/?rt=19

- เรารับเป็นนายหน้าสำหรับซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด และอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เจ้าของทรัพย์ยินยอมให้ติดป้ายขายหรือให้เช่าของเราในบริเวณของทรัพย์ที่จะขายหรือให้เช่า ในกรณีบ้านจะต้องเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือทำสัญญาปิดเท่านั้น

รหัสทรัพย์สิน : #Arlan_A066

#ขายที่ดิน #ขายที่นา #แม่แฝก #คันคลอง #สันทราย #เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท #วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ #ที่ดินวิวสวย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


วีดีโอ
เเผนที่